خزان برگک

منتشر شده برای گروه سنّیِ «ج»
مطالعه شده در تاریخ 1378/5/14
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
نویسنده: لئوباسکالیا
مترجم: ر. فرهنگ
تصویرگر: ایرج خانباباپور
چاپ اول: 1371
چاپ سوم: 1377
در 32 صفحه

عجب!!! کسانی که این کتاب را در 60.000 نسخه (تا تاریخ مطالعه ی بنده) منتشر نموده و پخش کرده اند نفهمیده اند که در صفحه 22 معاد را انکار نموده و نفهمیده اند که کل کتاب چقدر نامفهوم و نامانوس است!! خدا بر نوبادگان شیعه رحم کند.