جای شما کجاست؟

منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب» و «ج»
مطالعه شده در تاریخ 1378/5/28
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
نویسنده: محمد محمدی
تصویرگر: حمیدرضا خواجه محمدی
چاپ دوم: 1376
در 24 صفحه

داستان فوق العاده زیبا است.
داستان اثر تربیتی بسیار جالبی دارد. هر کسی پا به سن گذاشته جانش را صرف تربیت عزیزش کرده ... .
اما حیف که تصاویرش جالب نیست!