چکاوک و چمنزار

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سروده صفورا نیتی (شیرازی)
تصویرگر: ابوالفضل همتی آهویی
چاپ اول: هزار و سیصد و هفتاد و پنج
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1378/5/29
در 36 صفحه

کتاب به این سبک است درباره تمام حروف:
س  مثل سایه ی بید    ستاره های سپید
ش  مثل شش تا بشقاب   سه تا بیدار سه تا خواب ...
گمان می کنم برای کلاس اولی ها خوب باشد. اما کتاب ادعا دارد که برای قبل از دبستان و آشنایی آنها مفید است ... نمی دانم!