تله شکارچی - درخت سخنگو

طراحی و نشر و تالیف: موسسه فرهنگی و هنری طاهر 
ظاهرا چاپ نخست
هر کدام در 20 صفحه. جمعا 40 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ج»
ظاهراً چاپ اول است -  1377
مطالعه شده در تاریخ 1378/5/14

دو داستان از کلیله و دمنه را با زبانی نسبتاً ساده، کاغذ گلاسه و نقاشی های رنگی بسیار زیبا با طراحی های نو و بدیع!

الف: بعضی شکلها مناسب نیست.
ب: داستان های بهتری را می توانست انتخاب کند.
ج: متن برای بچه ها شاید نکاتی منفی هم به همراه داشته باشد چه برسد به مثبت!
د: تنها این داستان ها در کلیله و دمنه و در همان قالب و موقعیت قابل استفاده است و شاهد مثالی در سخنرانی ها.
و: کاش این انرژی صرف تهیه کتب مفیدتر می شد.