تراکتور می رانم
ار مجموعه ی ماشین بازی (5)

سرشناسه: بومون، امیلی
عنوان و نام پدیدآور: تراکتور می‌رانم/امیلی بومونت؛طراح ناتالی بلینو, تصویرگر الکسی نسم , مترجم راضیه خوئینی.
مشخصات نشر: تهران : قدیانی،‌ کتاب‌های بنفشه ، ١٣٩٣ .
مشخصات ظاهری: ‏ ۱۶ ص : مصور (رنگی)
فروست: ماشین بازی ؛۵
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ عنوان اصلی:‌ Le tracteur depeter
یادداشت ویراست و تاریخچه: ‏ چاپ دوم: 1394
یادداشت گروه سنی: ‏ گروه سنی: الف، ب
موضوع: بازی‌های کودکان
موضوع: مشاغل
شناسه افزوده: بلینو ناتالی، تصویر‌گر نسم آلکسی، مترجم خوئینی راضیه
مطالعه شده در 1400/2/13

با آقا سید مجتبی و برای ایشان خواندم.
با دقت گوش می دهد.
کتاب در مجموع تصاویر زیبا و متن ساده اید دارد اما ... بچه ی داستان سگ دارد و بر این امر تصریح می شود و این سگ در اکثر تصاویر همراه نقش اصلی داستان است! ...
چه کنیم از آن چه بچه ها در خیابان ها می بینند و در کتاب های داستانی شان هم می خوانند! ... و بعضی عزیزانشان هم به لجبازی و زاویه داشتن با دین و دینداران، «سگ داری» را نمادی از «شیک بودن» و «کلاس داشتن» می دانند!