چه ... چه

موضوع: كودك و نوجوان
نویسنده و تصویرگر: زینب نیکخواه آزاد
تاریخ چاپ1397
تعداد صفحات32
قطع رقعی
نوبت چاپ دوم - قیمت230000 ریال
مطالعه شده در 1398/12/25
کتاب را برای گروه سنی «ج» منتشر کرده اند

کتاب هدیه ی مدرسه ی دخترم بود برای مطالعات نورزوی!
قشنگ بود و خلاقانه!
البته:
1. به نظرم کمی داستان را کش داده بود.
2. می توانست به جای کلمه ی «رقص» از کلمه ی «حرکت» استفاده کند! مشکلی هم برای داستان پیش نمی آورد.