می می نی، یک عالمه شیرینی

سرشناسه: کشاورز، ناصر ، ١٣۴١
عنوان و نام پدیدآور: می‌می‌نی یه عالمه شیرینی/با شعرهای ناصر کشاورز
مشخصات نشر: تهران : افق، کتابهای فندق ، ١٣٨٣
مشخصات ظاهری: ‏ [٢١] ص : مصور (رنگی)
یادداشت ویراست و تاریخچه: ‏ این کتاب براساس کتاب Bubbles has toothache تهیه و تنظیم گردیده است ‏ چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۱ ‏ چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۸۲ ‏ چاپ هفدهم: ۱۳۸۶ ‏ چاپ بیست و پنجم:۱۳۹۱
یادداشت عنوان مرتبط: ‏ بالای عنوان : ترانه‌های می‌می‌نی‌ و مامانی کمک به حل مشکلات رفتاری کودک
یادداشت گروه سنی: ‏ گ‍روه‌ س‍ن‍ی‌: ال‍ف‌، ب‌
مطالعه شده در 1399/4/20

کتاب را با پسرخوبم، آقا سیدطه خردمند خواندیم.
البته قبلا هم این مجموعه را خوانده بودم و برای زهراسادات خانم خردمند، نرگس خانم زرین و آقا محمدطه زرین هم هدیه داده بودم ولی بر اساس قرار کتابخوانی مان با بچه ها، مجدد این کتاب را مطالعه کردیم.
قشنگ بود.