مجموعه قصه های شیرین از زندگی معصومین علیهم السلام

سرشناسه: ن‍اص‍ری‌، م‍س‍ل‍م‌ ، ١٣۵١
عنوان و نام پدیدآور: قصه‌های شیرین از زندگی معصومین/مسلم ناصری؛ تصویرگر محمدحسین صلواتیان
مشخصات نشر: مشهد : آستان قدس رضوی، شرکت به‌ نشر، کتابهای پروانه ، ١٣90 .
مشخصات ظاهری: 324 : مصور (رنگی)
یادداشت ویراست و تاریخچه: ‏ کتاب حاضر قبلاً به‌صورت جلدهای جداگانه با فروست "قصه‌های شیرین از زندگی معصومین" توسط همین ناشر چاپ شده است
یادداشت مندرجات: ‏ ج.1. نوبت به نوبت: قصه‌هایی از زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله - ج.2. هدیه شیرین: قصه‌هایی از زندگی امام علی علیه السلام ‏ - ج.3. عروس مهربان: قصه‌هایی از زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها ‏ . - ج.6. آهو و شکارچی: قصه‌هایی از زندگی امام سجاد علیه السلام - ج.7. فرشته‌ای در بیابان: قصه‌هایی از زندگی امام محمدباقر علیه السلام - ج.8. سبد سبد آرزو:‌ قصه‌هایی از زندگی امام صادق علیه السلام - ج.9. خوشبخت‌ترین مرد دنیا: قصه‌هایی از زندگی امام موسی کاظم علیه السلام - ج.10. مار و گنجشک: قصه‌هایی از زندگی امام رضا علیه السلام - ج.11. سوغاتی:‌ قصه‌هایی از زندگی امام جواد علیه السلام. - ج.12. شب سرد: قصه‌هایی از زندگی امام هادی علیه السلام - ج.13. دوستی پنهان:‌ قصه‌هایی از زندگی امام حسن عسکری علیه السلام - ج.14. پرنده آرزو: قصه‌هایی از زندگی امام زمان علیه السلام
یادداشت گروه سنی: ‏ گروه سنی: ب، ج
موضوع: چهارده معصوم - داستان
موضوع: داستان‌های مذهبی
رده: ق١٧٢ن ۹۵/ ٢٩٧
شناسه افزوده: تصویر‌گر ص‍ل‍وات‍ی‍ان‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
شناسه افزوده: شرکت به‌نشر (انتشارات آستان قدس رضوی). کتابهای پروانه

1. به هر حال در این کتاب های کودکانه ی مربوط به معصومین علیهم السلام برخی سلیقه شان اینگونه است که نسبت به حضرات معصومین علیهم السلام از افعال مفرد استفاده کنند؛ اما من معتقدم خوب است از همان کودکی ادبیات مربوط به حضرات آل الله محترمانه و با افعال جمع باشد.
این کتاب هم از افعال مفرد بهره جسته است!
2. در داستان صفحه ی 249 با عنوان «ساکت باشید»، استفاده از تعبیر «علیِ پیر» که اتفاقاً راجع به جد حقیر جناب علی بن جعفر است تعبیر سبکیست!

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.