کیک بی ریخت بد مزه

سرشناسه: پارک، Park، باربارا، Barbara ، ١٩۴٧ - م
عنوان و نام پدیدآور: کیک بی‌ریخت بدمزه‮‬/‏‫ باربارا پارک‮‬؛‏‫؛ تصویرگر دنیز برانکوس‮‬, ‏‫؛ ترجمه‌ی آتوسا صالحی‮.‮‬.
مشخصات نشر: ‏‫تهران‮‬ : نشر فرهنگها, ‏‫ نشر افق،کتابهای فندق ، ‏‫١٣٩١‮‬‬‬ .
مشخصات ظاهری: ‏ ‏‫۶۴ص.‮‬ : ‏‫ مصور.‮‬
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ ‏‫عنوان اصلی:Junie B. Jones and the yucky blucky fruitcake.‎‬
یادداشت ویراست و تاریخچه: ‏ ‏‫کتاب حاضر تحت عنوان "جونی‌بی جونز و کیک میوه‌ای بی‌مزه‌ی بدمزه" توسط ماهی در سال 1387 منتشر شده است.‮‬
یادداشت گروه سنی: ‏ ‏‫گروه سنی: ج.‮‮‬
موضوع: داستان‌‌های ماجراجویانه انگلیسی
موضوع: داستان‌های تخیلی
شناسه افزوده: برانکاس دنیس، مترجم ص‍ال‍ح‍ی‌ آت‍وس‍ا
مطالعه شده در روز شنبه، 1399/7/12

کم حجم و شیرین بود.
دو نوبت اشاره ی اهمیت بخش به نشستن پای تلویزیون، یک بازی همراه با پخش موسیقی و یک تعبیر بی ادبانه که هیچ کدام لزومی به استفاده اش نبوده را از داستان حذف کنیم (!) در مجموع مناسب و خواندنی است.
البته به هر حال کاملا ترجمه ای بودن کتاب معلوم است و فضای دخترانه ی فرهنگ و اندیشه ای که دنیا به همان سمت می رود.