جودی دنیا را تکان می دهید
از مجموعه ی «جودی دمدمی - شماره ی 3»

سرشناسه: مک دونالد، مگان ، ١٩۵٩ - م
عنوان و نام پدیدآور: جودی دنیا را نجات می دهد/مگان مک دونالد؛ترجمه ی محبوبه نجف خانی, تصویرگر پیتر اچ. ری نولدز.
مشخصات نشر: تهران : افق، کتابهای فندق ، ١٣٨۶
مشخصات ظاهری: ‏ ١۵١ ص : مصور
فروست: جودی دمدمی؛٣. رمان کودک
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ عنوان اصلی: Judy Moody saves the world
یادداشت گروه سنی: ‏ گروه سنی: ج
موضوع: داستان های کودکان (آمریکایی) - قرن 21م.
 
خلاف برخی رمان‌ها، کاملاً مشخص است که ادبیات داستان بیگانه است! این که این بیگانگی وابسته به اصل متن است یا به نقش مترجم وابسته است را باید متخصصین این حیطه نظر دهند. ولی در میان آنچه من خوانده ام این تفاوت را در میان متون ترجمه شده به خوبی احساس می‌کنم!
گذشته از این مطلب که تأثیر زیادی در درک همراهی بچه ها با متن کتاب و تعقیب داستان دارد، محتوای این کتاب نیز با وجود هدفِ اجتماعی ای که در ذهن نویسنده تعقیب می شده است {که برای بزرگسالان قابل درک است} ولی به خوبی پخته نشده و به نظر می‌رسد لااقل در حیطه ی بازنویسی مترجم یا ویراستار امکان شکل گیری و قوام مطلوب‌تری را داشته است!