حسین بن علی (سیدالشهدا) علیه السلام

یعقوبی زهرا؛ فاطمه بختیاری
مشخصات نشر: قم براق ١٣٨9
مشخصات ظاهری: ‏ ٢۴ ص : .مصور- رنگی
فروست: مجموعه زندگانی چهارده معصوم علیه السلام -  ج 5
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ آسیوند حسین تصویرگر
موضوع: حسین بن علی علیه السلام -  امام سوم 61 - 4ق - سرگذشتنامه چهارده معصوم - سرگذشتنامه - داستانهای مذهبی - قرن 14
مطالعه شده در صبح روز دوشنبه 1399/11/27

ایده ای نسبتا نا پخته! ... بچه ها با هم می روند کربلا و نمایشگاه کتاب می زنند! ...
گویی کاری عجله ای بوده!
برای حضرت زهرا هم به اشتباه می نویسد «سلام الله علیه»!!
خلاصه کتابی قابل توصیه نیست!