درجستجوی نیمو

چاپ چهاردهم
نویسنده : شرکت والت دیزنی
مترجم : آزاده محضری
ویراستار : عزت جلالی
گرافیست : فرخ محجوبی
لیتوگرافی : هزاره
چاپ و صحافی : صنوبر
شمارگان : 1500نسخه
مطالعه شده در 1399/11/29

کتاب انتخابی سیدمجتبی بود از کتابفروشی که برایش خواندم.
فکر کنم قسمتهایی از این مکتوبه را که به صورت کارتونی بود دیده ام. داستان جالبیست.