قصه ی منظوم لاک پشت و دام آهو

سرشناسه: کشاورز، ناصر ، ١٣۴١
عنوان و نام پدیدآور: لاک پشت و دام آهو/سروده ناصر کشاورز؛تصویرگر حمیدرضا بیدقی.
مشخصات نشر: تهران : افق، کتابهای فندق ، ١٣٨۴ .
مشخصات ظاهری: ‏ [١۶] ص : مصور (رنگی )
فروست: قصه های جنگل از کلیله و دمنه؛۵
شابک: ٩۶۴٣۶٩٢١۵٩
یادداشت گروه سنی: ‏ گروه سنی: ب
موضوع: شعر کودکان
شناسه افزوده: تصویر‌گر بیدقی حمیدرضا

در 1400/2/13 برای آقا سیدمجتبی گلم خواندم.
شعر را قشنگ گفته ولی گویی در میان آن سَکتی هست و کمی تلخی در ارتباط با لاک پشت از سمت دوستانش! ...
خلاصه خیلی جال نبود!