در تابستان

از مجموعه ی آفرین دختر گلم (32)
 
سرشناسه: شهرابی داود؛نویسنده داوود شهرابی ; تصویرگران علم خوش جام یاسمن اکبری
عنوان و نام پدیدآور: در تابستان/شهرابی داود؛نویسنده داوود شهرابی ; تصویرگران علم خوش جام یاسمن اکبری.
مشخصات نشر: تهران : نوای مدرسه ، ١٣٨٨ .
12 صفحه
فروست: آفرین دختر گلم
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ خوش جام علی تصویرگر - اکبری یاسمن تصویرگر
موضوع: داستانهای تربیتی - داستانهای اجتماعی

در روز چهار شنبه 1400/2/15 برای آقا سیدمجتبی خواندم.
در مجموع خوب و مفید بود.