جوجه گنجشک ها
 
سرشناسه:  زاهدی نامقی حسین؛حسین زاهدی نامقی ; تصویرگر سمانه رهبرنیا
عنوان و نام پدیدآور:  جوجه گنجشک ها!+/زاهدی نامقی حسین؛حسین زاهدی نامقی ; تصویرگر سمانه رهبرنیا
مشخصات نشر:  مشهد : بنیاد پژوهشهای اسلامی ، ١٣٨٧ .
مشخصات ظاهری:  ‏ ١۵ص : مصور - رنگی
یادداشت عنوان و پدیدآور:  ‏ رهبرنیا سمانه تصویرگر- بنیاد پژوهش های اسلامی
موضوع:  علی بن موسی علیه السلام -  امام هشتم 153+ 203 -ق - داستان Ali ibn Musa, Imam VIII - Fiction -داستانهای مذهبی
مطالعه شده در 1400/4/27

برای آقا سیدمجتبی خواندم. سیدطه که قبلا خوانده بود خیلی تعریف می کرد از کتاب !
البته با روحیه ی معنوی گل پسر طه از آن جا که کتاب در باره ی کرامتی از امام رضا علیه السلام است طبیعتاً باید جالب باشد؛ خصوصا که از حیوانات هم در داستان صحبت شده است.
اما من گمان می کنم نحوه ی معرفی از نوع زندگی امام علیه السلام به نحوی القا شده که گویی زندگی حضرت یک سلوک بی دغدغه و لاکچری بوده است!