رُزی گودنس، دخترک مهندس

اثر اندریا بیتی
تصویر از دیوید رابرتس
ترجمه احمد تصویری
18 صفحه
مطالعه شده در 1400/7/4

کتاب زیبایی بود و بهتر می شد اگر می توانست مجموعه ای 10 جلدی یا بیشتر شود تا مفاهیم مثبتی را در جهت هدفی که دارد منتقل کند؛ البته اگر به جهت ترجمه بودن ملاحظات فرهنگی هم در ترجمه هایش لحاظ شود.
به هر حال فعلا که سه جلد آن را دیدم و دو جلدش را خواندم.
به نظرم جالب تر از متن خود کتاب که البته برای بچه ها حتی تا سنین نوجوانی هم می تواند جالب باشد مطالبیست که از قول نویسنده و نقاش آن در پایان کتاب ذکر شده است! ...