ایگی سِزار، پسر معمار

سرشناسه: بیتی، آندریا
عنوان و نام پدیدآور: ایگی سزار، پسرک معمار/نویسنده آندریا بیتی؛تصویرگر دیوید رابرت, مترجم احمد تصویری, ویراستار عذرا جوزدانی.
مشخصات نشر: تهران : مبتکران، کتاب‌های میچکا ، ١٣٩٧ .
مشخصات ظاهری: ‏ ٣۶ص : مصور(رنگی)
فروست: مجموعه کتاب‌های راهت را پیدا کن
شابک: ‭٩٧٨٩۶۴٠٧٢٨١٠٩
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ عنوان اصلی: [2018] Iggy Peck, architect
یادداشت گروه سنی: ‏ گروه سنی: ب
موضوع: Children's stories, English
موضوع: Construction industry
موضوع: Curiosity in children - fiction
موضوع: داستان‌های کودکان انگلیسی
موضوع: ساختمان‌سازی
موضوع: کنجکاوی در کودکان - داستان
شناسه افزوده: رابرتس دیوید، ج‍وزدان‍ی‌ ع‍ذرا، مترجم تصویری احمد
نوع ماده: کتاب
زبان: فارسی
مطالعه شده در 1400/7/4

کتاب خوبی بود؛ هم به جهت تصویر و هم محتوا.
خوب بود اگر مجموعه ای متناسب با فرهنگ ما و با همین مسیر ذهنی نویسنده منتشر می شد.