ماهی رنگین کمان

نویسنده و تصویرگر: مارکوس فیستر
مترجم: سید مهدی شجاعی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 1373. 40.000 نسخه. چاپ دوم: 1376. 20.000 نسخه
مناسب برای گروههای سنی الف و ب و ج
در 28 صفحه
مطالعه شده در 1376/10/8

داستانِ یک ماهی با پولک‏های استثنایی که غرور دارد.
کسی با او کاری ندارد، از ناراحتی به اختاپوس شکایت می‏برد و او ماهی را به بخشش ترغیب می‏کند. بخشش پولک ها زمینه ی شادی همه می شود و ...
داستان زیبا و نقاشی‏های زیباتر! گر چه داستان دارای کلمات بعضا سخت است اما با شرح کوتاه والدین، برای بچه‏های گروه الف هم مناسب خواهد بود.