حیوانات بالدار

اشعار از: اسد الله شعبانی
تصویرگر: محسن حسن پور
از نشر افق
در 16 صفحه
بررسی شده در 1376/7/24

این مجموعه (حیوانات بالدار، حیوانات دریا، حیوانات اهلی، حیوانات جنگل) که روی آن لفظ «رنگ آمیزی و چیستان» نوشته شده به این صورت است که در هر دو صفحه، یک سمت نقاشی رنگی و یک سمت طرح آن برای رنگ آمیزی است و در صفحه ی قبلِ هر کدام شعری در مورد آن حیوان که شکلش در آن صفحه رنگ می شود آمده که به صورتِ چیستان است.
اشعار جالبی است اما بعضی از حیوانات انتخابی اش برای پیش دبستان و ابتدای دبستان که کتاب برای آنها تنظیم شده سخت است، اما کلا کار جالبی است.