هاچین و واچین

نویسنده: ژیلا احمدی
تصویرگر: علی ذوالفقاری
انتشارات پارس
در 12 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف»
مطالعه شده در تاریخ  1376/7/24

موضوع کتاب، یک پسر به نام هاچین است که برای یافتنِ دوست به سراغ چهار گروهِ پسر و دختر و پرنده و مرغ می رود اما چون کثیف است با او بازی نمی کنند. در پایان از خواب می پرد و مرتب می شود!
نویسنده قصد داشته متن را شبیه بحر طویل درآورد اما موفق نبوده، حتی در بعضی قسمتها جملاتی ذکر می شود که کاملا بی ربط به موضوع است و قصد و هدف حفظ قافیه بوده! مثل قسمتی که از نام پدر هاچین می پرسند!
به نظرم کتاب مناسبی برای کودکان نیست.