قصه های نماز ویژه دانش آموزان
گنجینه آثار نماز (5)

عباس عزیزی
انتشارات نبوغ
چاپ اول زمستان 76
پایان مطالعه در تاریخ  1378/4/14
در 160 صفحه

مثل بیشتر کتابهای آقای عزیزی مطالبی دارد که جای تعجب و سوال و شبهه است.
حتی اگر در سند آنها خللی نباشد، آوردن آن در کتاب ویژه دانش آموزان کار پسندیده ای نیست چرا که بعضی سوالات را ایجاد می کند که شاید بی جواب بماند و ذهن را از طریق حقیقت دور بدارد!