چهل حدیث از غیبت فضل بن شاذان

اثر: علی اکبر مهدی پور
نیمه شعبان 1415-دی ماه 1373-5000 نسخه-
120 صفحه
انتشارات حاذق
مطالعه شده در تاریخ 1376/11/10

40 حدیث شریف در رابطه با حضرت ولی عصر علیه السلام که از طریق فضل بن شاذان روایت شده، همراه سندهای دیگر احادیث در کتب دیگر؛ به همراه زندگی نامه و مقام و تالیفات فضل بن شاذان علیه الرحمه.
بسیار کتاب عالی و خوبی است و اگر نوجوانان و جوانانی این کتاب را به قصد قربت به امام زمان علیه السلام بخواند انشاء الله بهره مند از برکاتی خواهند شد.