فروغ علوی

محمد کاظم بهنیا
شرکت انتشارات میقات
چاپ اول: 1376
در 85  صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1377/1/18

این کتابچه ی مختصر مجموعه ای است از 40 حدیث شریف از کتاب «الغدیر»، همراه سه بخش که راجع به امامت، علامه امینی و کتاب الغدیر است.
کتاب بسیار خوب و ساده ای است و مخصوصا هر سه بخش ذکر شده قابل استفاده است.
این کتاب برای بچه های علاقه مند در سطح نوجوانی بسیار مفید خواهد بود.