نزدیکتر بیا احمد صلی الله علیه و آله
بیان داستانیِ حدیث معراج

اثرِ زهرا زواریان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 1377
96 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1379/11/21

نگارنده ی محترم به منابع متعددی در پایان کتاب اشاره کرده اند.
در باره ی این نوشته  توجه به مطالبی مناسب به نظر می رسد:
یکی از مهمترین نقاط ارزشمندِ کتاب سبکِ ولایی کتاب و اشارات متعدد به امیرالمومنین علیه السلام و اهمیت و جایگاهِ ولایت است. در حالی که می توانست به این نکات (اگر تعمدی داشت) اشاره نکند، اما برداشت من آن است که نگارنده به مبحث ولایت مولا علی علیه السلام عنایت و حساسیت داشته است و این بسیار مهم است. خداوند خیر دنیا و آخرت به ایشان عنایت کند.
از جمله نکات نه چندان مثبت کتاب آن است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم،  در بعضی مواقع به شکلی نه چندان مطلوب متحیر از شرایط یا عجول برای رفتن به مرحله ی بعد وصف می شوند (!!) که حتی اگر در میان روایات اشاره ای به تعجبِ پیامبر از آن چخ مشاهده می فرمایند شده باشد نیازِ به وصفی زیبا تر در کتاب است!
به هر حال کتاب برای خود من جالب بود اما برای پیشنهادِ به دیگران، نمی دانم!