مجموعه کتابهای علمی «از ... تا ...»

15 کتاب نسبتا علمی مربوط به نوجوانان
هر کدام در 24 صفحه با عنوان‏های زیر، اثر طلیعه خارمیان

1. از ماسه تا شیشه
2. از کاکائو تا شکلات
3. از خاکستر تا آجر
4. از کائوچو تا پلاستیک
5. از گندم تا نان
6. از نفت تا بنزین
7. از جنگل تا زغال سنگ
8. از پنبه تا لباس
9. از گل تا عسل
10. از دریا تا نمک
11. از هسته تا گلابی
12. از درخت تا میز
13. از سنگ آهن تا قاشق
14. از گرافیت تا مداد
15. از سیمان تا پل

کتابهای خیلی جذابی نبود ولی برای یک معلم علوم و آزمایشگاه و یک پدر یا مادر اهل حوصله مناسب و قابل کار کردن است.