میلاد نور

جزوه ای 12 صفحه ای، حاصل تلاش برخی معلمین راهنمایی مؤسسه ی فرهنگی نیکان
پیرامون وجود مقدس امام زمان علیه السلام

خوب و روان بود.