فضائل المهدی علیه السلام

اثر آقای علی اکبر تلافی
در 64 صفحه
مطالعه شده در 1376/2/9

کتاب خوب و پر مطلبی است در عین ساده نویسی و نظمی که دارد.