سخنان چهارده معصوم علیهم السلام پیرامون نماز

سرشناسه:عزیزی عباس
عنوان و نام پدیدآور:سخنان چهارده معصوم علیهم السلام : پیرامون نماز/عزیزی عباس ؛ عباس عزیزی
مشخصات نشر:
تهران : نبوغ ، ١٣٧۶ (چاپ دوم-زمستان)
مشخصات ظاهری: 180 صفحه
موضوع:
چهارده معصوم . کلمات قصار چهارده معصوم . احادیث -احادیث شعیه - قرن 14
پایان مطالعه 1378/3/2

جز بخشهایی از کتاب که نیاز به توضیح دارد، در مجموع خوب است.