امام حسین علیه السلام

اثر محمد سالار
در 32 صفحه

قسمتی از داستان زندگی حضرت است که برای نوجوانان نوشته شده است.