جعفربن ابی طالب علیه السلام

اثر محمدصادق الوعد
در 23 صفحه

ماجرای زندگانی حضرت جعفر علیه السلام که با قلمی شیوا و تصاویری عالی منتشر شده است.