حضرت علی اکبر علیه السلام

اثر محمد سالار
در 33 صفحه

کتابی بسیار خوب با نقاشی هایی متناسب.