پیشوای دوم، حضرت امام حسن علیه السلام

از هیأت تحریه موسسه ی اصول دین
مطالعه شده در 1376/6/1
حدود 20 صفحه

بسیار خلاصه و خوب و مستند است، همراه با بعضی احادیث خواندنی.