عبدالملک مروان - عبدالله زیاد

اثر عباس کیوان
در 32 صفحه
نقاشی از آقای صندوقی
مطالعه چندمین نوبت در 1377/5/8

آنقدر این مجموعه برایم جالب بود که تا سالها آنها را نگه داشته بودم و بارها می خواندم.
آشنایی با دشمنان «اهل بیت علیهم السلام» و خباثت های آنان هم چیزی است که جایش در زندگی های نوجوانان ما خالی است! مثل خیلی چیزهای دیگر!
مطلب بی پرده آن در مورد فساد و جنایات این ناپاکان به حدی است که برای بچه های سال آخر دبیرستان و بالاتر هم مفید خواهد بود.
مطالب جالبی دارد و تصاویر روی جلد زیبایی!