دیدار امام زمان علیه السلام

اثر جواد نعیمی
در 32 صفحه

ماجرای یکی از تشرفات خدمت حضرت است، زیبا بود.