جبیر

اثر عبدالحسین رضائی
در 32 صفحه

ماجرای ازدواجی در صدر اسلام که واقعاً زیبا نوشته شده و با وجود سالها گذشت از خواندن این کتاب، در ذهنم باقی مانده است.
چقدر شیرین است خواندنی های دوره ی نوجوانی! ...