آشنایی با نماز
(برای نوجوانان)

به قلم آقای محسن قرائتی و تدوین از آقای جواد محدثی
چاپ 5 - زمستان 71
در 70 صفحه
پایان مطالعه در 1376/1/26

آن را در دومین جمعه بازارِ کتاب نوجوان خریدم. بیان و قلم خوبی ندارد ولی بعضی قسمتهای آن جالب است.
گرچه کوشیده شده در موضوع نماز تلاشی ارائه شود ولی به طور کلی کتاب را نپسندیدم.