پیشوایان راستین - امام عسکری علیه السلام

از انتشارات شفق
در 23 صفحه

هر جلد از این مجموعه ی دوازده تایی در باره ی زندگانی یکی از امامان بزرگوار شیعه علیهم السلام است که عمدتاً متناسب با سنین نوجوانی نگاشته شده است.