حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلم

اثر جواد نعیمی
در 24 صفحه

ماشینی است در خط چهار راه پاسداران (تهران) تا متروی قلهک که چند باری مسافرش شده ام. ظاهراً ماشین دائم در حال کار است و رانندگانش تغییر می کنند!
تصاویری از شیوخشان که یکی مرده است و دیگری از ایران رفته در مقابل ماشین گذاشته اند! از پیروان مکتب خلفا هستند اما پیر راهشان این دو نفر هستند! وقتی با رانندگانِ تغییر یافته در باره ی آن دو صحبت می کردم چنان احترامی برایشان قائل بودند و چنان تجلیل می کردند که گویی همه ی دار و ندارشان آن دو هستند! ...

 
حالا ما تربیت یافتگان مکتب پیامبر رحمت، از پیامبر چه می دانیم که انتظار باشد احترام خاصی هم برای آن وجود مقدس قائل باشیم!
نهایت در کتابهای مدرسه مان گفته اند پیامبر حیوانات را اذیت نمی کردند و بچه ها را دوست داشتند! ...
آیا ما آن قدر که از مولوی و حافظ می دانیم و دانشجویان ادبیاتِ عربمان آن قدر که از ابونواس و ابن عقیل و ابن مالک می دانند از برترین خلق خدا می دانند؟ می خوانند؟ تدبر می کنند؟ ...
ما دوریم! از محور عالم خلقت، از سخنان او و از اعمال او ...!