حضرت ابراهیم علیه السلام

اثر سیدمیرابوالفتح دعوتی
در 31 صفحه

بسیار خوب، همراه با تصاویری جذاب برای سنین نوجوانی!