تاریخ اسلام
 
اثر مجموعه ی فرهنگی نیکان
در حدودِ 300 صفحه
مطالعه شده در سال 1369

سالها قبل مجموعه ی فرهنگی نیکان (بخش راهنمایی) کلاسهایی را تحت عنوان تاریخ اسلام تشکیل داده بود که در آن بخشهایی از فیلم «الرساله» پخش می شد و مدیریت مدرسه برای بچه ها توضیحاتی می دادند.
آن کلاسها جزواتی داشت با همین عنوان، که به دست بنده هم رسید و مطالعه نمودم. سطح جزوات در همان حدود سنین راهنمایی (متوسطه ی 1) بود و البته به نظرم محتوای گفته شده در کلاس و اهداف تشکیل آن کلاس مهمتر از جزواتی است که در اختیار بچه ها قرار گرفته است که امید است به نتایج خیری منتهی شده باشد.