نیرنگ یاقوت

سلمان غدیری
نرگس (کتاب های  کودک و نوجوانانِ نشر نیک معارف)
چاپ اول - 1377
78 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1380/11/13

کتابی بسیار خوب و قابل استفاده است.
چه بسا با حذف مقدمه ی نویسنده، فضای جذاب تری برای خواننده ی نوجوان (و احتمالاً نا آگاه از ماجرای حقیقیِ داستان) ایجاد شود، ولی نهایتا کتابی قابل توصیه برای هدیه به نوجوانان و حتی دانشجویان است.