حیدر فاتح خبیر

دکتر نادر فضلی
نشر رایحه
چاپ سوم - 1381
در 88 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1381/4/10

کتاب در شرح ماجرای فتح قلعه و جنگ خبیر و رشادت های امیرالمومنین علیه السلام و معجزات رسول اکرم صلی علیه و آله و سلم است.
بسیار بسیار عالی است. برای سنین دبیرستان، خصوصاً اگر مطالعات پراکنده تاریخی هم داشته باشند و از تاریخ اسلام مطالبی بدانند.
به توفیق الهی سالهاپیش خلاصه ای از آن را -به سبک کتاب- در جمع جوانان مسجد سادات اخوی درس گفتم.