داستانِ راستان - جلد دوم

اثر شهید مرتضی مطهری
در 261 صفحه

این کتاب مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه است که دربارهٔ زندگی بزرگان دینی در اسلام نوشته شده است. کتاب شامل دو جلد است که در هر جلد آن ۷۵ داستان نوشته شده، منابع داستان‌های کتاب، از کتب احادیث، تواریخ و سیره و با زبانی ساده و مفید به صورت حکایت و داستان بر اساس واقعیت بیان شده است.
انتشار کتاب در دهه چهل و پنجاه و در شرایطی بود که بیشتر کتاب‌های داستانی که منتشر می‌شد از نویسندگان چپ گرا بود. این کتاب به زبان انگلیسی و ژاپنی و به زبان صربستانی توسط «وویانیچ» و «علیباشیچ» ترجمه شده است.
کتاب برنده جایزه یونسکو در سال ۱۳۴۴ هجری شمسی شده است.

آن را در سنین راهنمایی خواندم.