میثم تمار گنجینه اسرار علی علیه السلام

اثر: سید مجتبی موسوی
انتشارات میثم تمار
چاپ سوم: پاییز 78 - 2000 تومان
68 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1380/6/6

کتاب در زندگی جنابِ میثم است.
کتاب باید به منابع دسته اولی ارجاع دهد که برای کسانی که به عشق امیرالمؤمنین علی علیه السلام کتاب را می خوانند جای سوال نباشد!
همچنین از اشعار حلاج در صدر برخی مطالب استفاده کرده است که جای تعجب دارد! ... بر سر دار رفتن حلاج کجا و بر سر دار رفتن جناب میثم کجا!!