آشنایی با داروین

سرشناسه: گریبین جان آر. - ١٩۴۶ م
عنوان و نام پدیدآور: آشنایی با داروین/گریبین جان آر. - ١٩۴۶ م ؛ جان و مری گریبین ; ترجمه ی جواد ثابت نژاد
مشخصات نشر: تهران : ذکر ، ١٣٩١
مشخصات ظاهری: ‏ ٧٢ ص . ٢٠ x ١٣/۵ ; س م
فروست: مشاهیرعلم . :نوجوان و دانش
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ پدید آور به زبان دیگر:Gribbin, John R. ‏ گریبین مری - 1947 م ?Gribbin, Mary?ثابت نژاد جواد - 1340 مترجم
موضوع: داروین چارلز رابرت 1882 - 1809م داروین چارلز رابرت 1882-1809م - ادبیات نوجوانان -طبیعت گرایان - انگلستان - سرگذشتنامه
مطالعه شده در 1397/10/17

مدتی است که تئوریِ داروین و اثر آن در فیزیولوژی ذهنم را مشغول کرده است!
به دنبال مقالات یا کتابهایی در تحلیل و یا نقد نوشته های او بودم که به این کتاب بر خوردم. دیشب که بچه ها خوابیدند نشستم با خواندن آن! ...
نویسنده کوشیده وارد فضای علمی بحث نشود ولی به هر حال توانسته ریشه های دیدگاه داروین را در نوشته ها و گفته های پیشینیان و حتی معاصران او روشن سازد و لااقل او را از یکه نشینی در این عرصه پائین آورد. از جهت دیگر هم توانسته ذهن خواننده را با سوالاتی در باره ی صحتِ جنبه های انسانیِ تئوری داروین درگیر سازد ولی به گمانم متن نیازِ به افزودنی هایی بیش از یک زندگی نامه دارد!