مجله ی باران – شماره 43
ماهنامه قرآنی، ادبی، هنری ویژه نوجوانان

شماره 43- دی 1376
در 104 صفحه
ویژه نامه مشهد
پایان مطالعه در تاریخ  1376/12/22

به جز بخش ویژه ی آن که به طور کلی اطلاعات عمومی خوبی در مورد مشهد می‏ دهد، بقیه ی بخش‏ها خیلی مناسب نیست! حتی بعضی تکه‏ ها بی ربط و نامناسب است.