چگونه با امام زمان علیه السلام ارتباط برقرار کنیم – جلد 1 و 2
جلد اول، آغاز راه
جلد دوم، راز دل با امام

دکتر احمد قندی
انتشارات دیار
16 صفحه و 40 صفحه
نیمه شعبان، 1422، پاییز 80

آقای قندی سعی کرده اند با نوشتن شِبه خاطراتی که در آن گاه گاه  به امام عصر علیه السلام اشاره شده بابی را باز کنند و سبکی را ابداع نمایند. به نظر می رسد برای بچه ها جذاب نباشد! قسمت دوم برای اوائل راهنمایی بهتر به نظر می رسد و قسمت اول برای دبستان، اما شاید برای هر کدام می توانست تصاویری مناسب نیز طرحریزی شود.