رقیه بنت الحسین علیهما السلام
پاسخی به تأملات و سؤالات

نجم الدین طبسی
انتشارات دلیل ما
چاپ اول – پائیز 1393
128 صفحه
مطالعه شده در شنبه و یکشنبه، 21 و 22 مهر 1397

شنبه عصر تنظیم کرده بودم تا برای رسیدگی به درسهای زهرا سادات خانم و کارهای مدرسه ای آقا سیدطه، قبل از بازگشت آنها از مدرسه در خانه باشم. اتفاقاً برای یکشنبه عصر هم دعوت شده بودم که برای مجلسی که به مناسبت ایام شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها تشکیل می شود صحبت کنم که به دلایلی نپذیرفته بودم.
از سویی خود را موظف به حضور و رسیدگی به امورات فرزندانم می دانستم و از سویی دلم متوجه سه ساله ی امام حسین علیه السلام بود.
وقت خروج از دفتر این کتاب را برداشتم. قبلا قسمتهایی از آن را خوانده بودم اما فرصت و شاید توفیق خواندن تمام آن حاصل نشده بود. این شد که در بین پاسخ به سؤالات ریاضی زهرا سادات خانم، مطالعه ی کتاب را آغاز کردم و ... شب که بچه ها خوابیدند ادامه دادم و بعد از نماز صبح روز یکشنبه مطالعه ی کتاب را تمام کردم.

کتاب به صورت پرسش و پاسخِ علمی طراحی شده و تقریباً و تا جایی که بنده درک کردم، تمام زوایای تاریخی، روایی و اجتماعی مربوط به وجود حضرت رقیه سلام الله علیها را مورد بررسی قرار داده و پاسخهای مستدل و عالمانه ای ارائه نموده است. آقای عباس جهانشاهی همه ی مستندات سخنان آقای طبسی را یافته و اشارات متعدد و محققانه ای در پاورقی ها آورده است.
البته به عنوان یک مطالعه کننده ممکن است در برخی موارد اگر به جای نویسنده ی محترم یا محقق و تنظیم کننده ی کتاب بودم برخی تعابیر را به شکل دیگری بیان نموده یا در جایی مثال دیگری می زدم یا اطلاعاتی دقیق تر از احیای مرقد مطهر بی بی ارائه می دادم، اما انصافاً کتاب در اثبات و تبیین حقیقت تاریخ به خوبی به میدان آمده است و حتماً مطالعه ی کتاب برای اهل مطالعه در موضوع سیدالشهدا علیه السلام و اهل بیت گرامی شان علیهم السلام مفید و لازم است.