اخلاق و رفتار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم
برگرفته از حیاه القلوب علامه مجلسی

تحقیق و پاورقی: ولی فاطمی
انتشارات فواد
چاپ اول - زمستان 1377
در 124 صفحه
پایان مطالعه در 1378/5/6

کلا کتاب خوب و قابل استفاده ای است، گرچه می توانست جالب تر از این نگاشته شود. در بعضی قسمتها جای سوال وجود دارد که مناسب است محقق محترم در چاپهای بعدی در برخی قسمتها توضیحاتی را بیفزایند.
از جمله قسمتهای جالب آن را در زیر اشاره می کنیم:
حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هر روز 360 مرتبه می فرمود: الحمدُلله رَبِ العالمین، کثیراً علی کُلِّ حالٍ.
از محلی برنمی خواستند هر چند که کم می نشست مگر آنکه 25 مرتبه استغفار می فرمودند.
روزی 70 مرتبه «استغفرالله» و هفتاد مرتبه «اتوب الی الله» می گفتند.