مجله ی بشارت – شماره ی 2
نخستین نشریه قرآنی ویژه جوانان

موسسه معارف اسلامی امام رضا علیه السلام
سال اول. شماره دوم. آذر و دی ماه 1376
قیمت 130 تومان
در 80 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1376/10/13

خداوند متعال به گردانندگان این نشریه خیر دنیا و آخرت و توفیق افزونتر عنایت فرماید.
گر چه برای افراد اهل مطالعه بسیار مختصر و کوتاه است اما رنگ آمیزی‏های زیبا و تصاویر بسیار زیبای آن با مطالب کوتاه و جالب، کشش خوبی را در جوانان ایجاد می‏ کند.
از مجله قسمت‏های بسیار خوب این شماره بحث: روزه و تقرب، لطایف قرآنی، تعلیقات آیات و گشایش است.